Dagelijkse archieven: 1 februari 2013


lolkje
Lolkje Arjens Veninga was de moeder van mijn opa. Zij werd geboren in Rijperkerk (Friesland), woonde lange tijd in Rottevalle en vertrok in 1922 naar Hoogkerk (Groningen). Klik hier voor een fotoalbum

Lolkje Arjens Veninga