Dagelijkse archieven: 1 februari 2013


lolkje
  Lolkje Arjens Veninga was de moeder van mijn opa. Zij werd geboren in Rijperkerk (Friesland), woonde lange tijd in Rottevalle en vertrok in 1922 naar Hoogkerk (Groningen). Klik hier voor een fotoalbum Klik hier voor een artikel over mijn onderzoek naar de woonplaats van Lolkje en Feitze

Lolkje Arjens Veninga