Dagelijkse archieven: 23 april 2013


AlleFriezen zoekt Vrijwilligers
VeleHanden.nl is een website waarop archieven en musea delen van hun collecties digitaal aanbieden die vervolgens door bezoekers van de site (vrijwilligers) toegankelijk gemaakt worden. Een vorm van crowdsourcing.

AlleFriezen project bij VeleHanden