Dagelijkse archieven: 19 juli 2014


Slide 1
Op 19 juli 2014 is er een familiedag voor de nakomelingen van Feitze Harmens van Zwol en Lolkje Arjens Veninga gehouden in Spijk. Als u de presentatie over de familiegeschiedenis, de voorouderoverzichten voor aan de muur of de krantenartikelen en foto’s uit de presentatie nog eens wilt zien kunt u […]

Familiedag Van Zwol