AlleFriezen project bij VeleHanden


velehandenVeleHanden.nl is een website waarop archieven en musea delen van hun collecties digitaal aanbieden die vervolgens door bezoekers van de site (vrijwilligers) toegankelijk gemaakt worden. Een vorm van crowdsourcing.
Op de site kan je je als vrijwilliger registreren, daarna kan je uit één van de verschillende projecten kiezen. Op dit moment zijn er een aantal projecten, zoals:
  • Glashelder – Help Naturalis Biodiversity Center met het ontcijferen van oude etiketten op microscopische glaspreparaten met mijten, springstaarten en andere kleine organismen;
  • Missing Links– Koppelen van gegevens en afbeeldingen van genealogische bronnen uit Leiden en omgeving
  • Bevolkingsregisters Amsterdam 1874-1893– Stadsarchief Amsterdam biedt een deel van zijn bevolkingsregisters aan om te indexeren op naam, geboortedatum en geboorteplaats;
  • Overgenomen Delen 1892-1920 – Het Stadsarchief Amsterdam roept de hulp in van VeleHanden voor het invoeren van namen, geboortedata en geboorteplaatsen van personen die tussen 1892 en 1920 overleden of vanuit Amsterdam hun geluk elders zochten.

 

Als vrijwilliger krijg je een scan te zien van een bladzijde van b.v. het bevolkingsregister en invulvelden waarin je de geschreven gegevens kan overnemen. Voor ieder project zijn invoerinstructies beschikbaar zodat je de gegevens goed in kan voeren.

AlleFriezen zoekt Vrijwilligers

Voor de vrijwilligers uit het Noorden komt er nu een interessant project bij. Er wordt namelijk hulp gevraag bij het toegankelijk maken van bevolkingsregisters van een aantal Friese gemeenten die via AlleFriezen.nl beschikbaar zullen worden gesteld. Het project begint de komende maanden met de registers van de (voormalige) gemeenten Baarderadeel, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Utingeradeel en Vlieland. Daarna zullen andere gemeenten volgen.

Het project gaat op 25 april 2013 feestelijk van start in Grou. Dan wordt ook de vernieuwde website van AlleFriezen.nl gelanceerd. De gegevens van de bevolkingsregisters van Leeuwarden en Achtkarspelen zijn al toegankelijk gemaakt en zullen dan ook op de site te vinden zijn.

Voor meer informatie zie de berichtgeving op:

Picturae

Friesch Dagblad 19 april 2013