Blog

 


De Groninger Archieven nodigen u uit om te komen kijken hoe zij de geschiedenis van Groningen bewaren. Tijdens de rondleidingenweek van 11 tot 15 november kunt u een kijkje nemen in de depots van de Groninger Archieven. Uit de nieuwsbrief (en van de website) van de Groninger Archieven: Wij bewaren […]

Neem een kijkje in de depots van de Groninger Archieven


AlleFriezen zoekt Vrijwilligers
VeleHanden.nl is een website waarop archieven en musea delen van hun collecties digitaal aanbieden die vervolgens door bezoekers van de site (vrijwilligers) toegankelijk gemaakt worden. Een vorm van crowdsourcing.

AlleFriezen project bij VeleHanden


Leeuwarder Courant 06-01-1891
Met de temperaturen van deze lente durf ik nog we te laten zien wat ik heb gevonden in een Leeuwarder Courant van 6 januari 1891. Drie overgrootooms van mij hebben op 3 januari 1891 de Elfstedentocht geschaatst, terwijl de eerste officiële tocht pas in 1909 werd geschaatst.

ElfstedentochtFamilie van Zwol-Veninga
Soms ben je helemaal niet bezig met genealogie en krijg zomaar een leuke verrassing. We waren op bezoek bij een nicht om te praten over GPS-en en geocaching, maar ze bleek een leuke verrassing voor mij te hebben.

Verrassing