Janke Eilderts Wijnalda


Janke Wijnalda 101-jaarJanke Eilderts Wijnalda was mijn betovergroottante. Zij was de zuster van de opa van mijn opa (dus mijn betovergrootvader) aan mijn moeders kant van de familie. Zij werd geboren in Surhuisterveen en overleed in Drachten. Zij werd maar liefst 101-jaar!

Klik hier voor een fotoalbum

Voorouders van Janke Eilderts WIJNALDA

 

Eerste generatie

1. Janke Eilderts WIJNALDA, dochter van Eildert Johannes WIJNALDA en Ankje Lieuwes MELLEMA, werd geboren op 15-08-1806 in Surhuisterveen, werd gedoopt op 07-04-1839 in Surhuisterveen en is overleden op 18-10-1907 in Smallingerland op 101-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

Janke woonde in 1907 te Drachten.

Janke Eilderts trouwde Jan Jans PIETENS, zoon van Jan Jans PIETENS en Froukje Goslings LAND, op 20-11-1836 in Achtkarspelen. Jan Jans werd geboren op 12-09-1809 in Lutjegast, werd gedoopt op 08-10-1809 in Lutjegast en is overleden op 18-01-1886 in Surhuisterveen op 76-jarige leeftijd.

Tweede generatie (Ouders)

2. Eildert Johannes WIJNALDA, zoon van Johannes Douwes en Janke Eilerts WIJNALDA, werd geboren vanaf 1772 tot 1773, werd gedoopt op 02-02-1804 in Surhuisterveen en is overleden op 28-02-1847 in Achtkarspelen op 75-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Hij was Doopsgezind. Eildert was vanaf 1836 tot 1845 koopman. Eildert woonde vanaf 1836 tot 1845 te Surhuisterveen.

Eildert Johannes trouwde Ankje Lieuwes MELLEMA op 07-08-1797 in Surhuisterveen. Ankje Lieuwes werd gedoopt op 14-01-1770 in Grootegast en is overleden op 15-09-1845 in Surhuisterveen op 75-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: In het trouwregister van de Hervormde gemeente Surhuizum staat de vermelding van de bevestiging van het huwelijk tussen Eilard Johannes, Surhuisterveen en Ankjen Lieuwes, Surhuisterveen, ze zijn getrouwd in de Mennonietenkerk.

Feiten betreffende het huwelijk:

Eildert en Ankje huwden voor de kerk.

3. Ankje Lieuwes MELLEMA, dochter van Lieuwe Lammerts en Roelfke WEIJERS, werd gedoopt op 14-01-1770 in Grootegast en is overleden op 15-09-1845 in Surhuisterveen op 75-jarige leeftijd.

Overlijdensnotities: Overlijdensakte Achtkarspelen, 1845
Aangiftedatum 16 september 1845, blad nr. 28
Anke Lieuwes Mellema, overleden 15 september 1845, oud 75 jaar, gehuwd

Feiten in haar leven waren:

Zij werd gedoopt op 02-02-1804 te Surhuisterveen. Ankje was in 1836 koopvrouw. Ankje woonde vanaf 1836 tot 1845 te Surhuisterveen.

Ankje Lieuwes trouwde Eildert Johannes WIJNALDA op 07-08-1797 in Surhuisterveen. Eildert Johannes werd geboren vanaf 1772 tot 1773, werd gedoopt op 02-02-1804 in Surhuisterveen en is overleden op 28-02-1847 in Achtkarspelen op 75-jarige leeftijd.

Derde generatie (Grootouders)

4. Johannes Douwes werd geboren in Surhuisterveen.

Johannes Douwes trouwde Janke Eilerts WIJNALDA op 11-07-1762 in Dantumawoude. Janke Eilerts werd geboren op 30-10-1739 in Surhuisterveen, werd gedoopt op 29-01-1761 in Surhuisterveen en is overleden op 24-03-1808 op 68-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Johannes en Janke huwden voor de kerk.

5. Janke Eilerts WIJNALDA, dochter van Eildert Ytes WIJNALDA en Ebeltje Foekes (OENEMA TOT BOTTINGA), werd geboren op 30-10-1739 in Surhuisterveen, werd gedoopt op 29-01-1761 in Surhuisterveen en is overleden op 24-03-1808 op 68-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Jancke Ellerts Wijnalda geb 30-10-1739; ged 29-01-1761;
Gemeenteboek 1730: ‘Jancke Ellerts Wijnalda doghter van mij Ellert IJettes Wijnalda Leeraar der doopsgezinde tot zúiderhúisterveen en Ebeltie Foekes Oenema tot bottinga, die gebooren is den 30 October 1739 en in haar 22 jaer

Algemene notities: Gemeenteboek 1730:
‘Jancke Ellerts Wijnalda doghter van mij Ellert IJettes Wijnalda Leeraar der
doopsgezinde tot zúiderhúisterveen en Ebeltie Foekes Oenema tot bottinga, die
gebooren is den 30 October 1739 en in haar 22 jaer’;

Janke Eilerts trouwde Johannes Douwes op 11-07-1762 in Dantumawoude. Johannes Douwes werd geboren in Surhuisterveen.

6. Lieuwe Lammerts is overleden vóór 1778.

Lieuwe Lammerts trouwde Roelfke WEIJERS op 23-10-1763 in Grootegast. Roelfke werd geboren ca. 1739 en is overleden op 04-01-1812 in Grootegast ongeveer 73 jaar oud. Roelfke was ook bekend als Roelofke WIERS.

7. Roelfke WEIJERS werd geboren ca. 1739 en is overleden op 04-01-1812 in Grootegast ongeveer 73 jaar oud. Roelfke was ook bekend als Roelofke WIERS.

Feiten in haar leven waren:

Roelfke was in 1812 arbeidster te Grootegast. Roelfke woonde in 1812 te Grootegast. Huis nr. 137

Roelfke trouwde Lieuwe Lammerts op 23-10-1763 in Grootegast. Lieuwe Lammerts is overleden vóór 1778.

Roelfke trouwde vervolgens met Egbert Sipkes op 17-05-1778 in Grootegast. Egbert Sipkes is overleden vóór 1812.

Vierde generatie (Overgrootouders)

10. Eildert Ytes WIJNALDA, zoon van Onbekend en Onbekend, is overleden in 1786. Eildert Ytes was ook bekend als Eildart IJttes WINNALDA.

Feiten in zijn leven waren:

Eildert was 27-06-1745 t/m 1794 leraar/predikant Doopsgezinde Gemeente te Surhuisterveen. Op 27-06-1745 de intrede van Eildart IJttes Winnalda (Wijnalda)
Gemeenteboek 1730: ‘En de dag doe ick mijn intreed deed was den 27 Júnij 1745 wierd hier drieemaal gepredickt door Age Winnalda úit Micha 7. vs. 14. ter bevestiging en ick Eildart Winnalda úit 2 Correnten 14 vers 5 tot intreed en Hans Bakker úit Mattheus 5 vs 20 den Eene was leeraar tot Harlem den ander tot Woudend en ik voor dezen tot kollommerzwaag het eene was mijn broeder en de ander mijn neef’

De leraar, die de gemeente wel heel lang heeft gediend, namelijk van 1745 – 1794, heette Eilert Wijnalda. Hij heeft het doopregister met duidelijke en mooie hand bijgehouden. Beroepen in 1745 kreeg hij vrij wonene, turf en zoveel penningen, “als de dyakenen vande leden inforderden en geen land toe”.

Eildert Ytes trouwde Ebeltje Foekes (OENEMA TOT BOTTINGA) ca. 1735. Ebeltje Foekes werd gedoopt op 03-06-1734 in Dantumawoude en is overleden op 19-04-1786 in Surhuisterveen op 51-jarige leeftijd.

11. Ebeltje Foekes (OENEMA TOT BOTTINGA) werd gedoopt op 03-06-1734 in Dantumawoude en is overleden op 19-04-1786 in Surhuisterveen op 51-jarige leeftijd.

Ebeltje Foekes trouwde Eildert Ytes WIJNALDA ca. 1735. Eildert Ytes is overleden in 1786. Eildert Ytes was ook bekend als Eildart IJttes WINNALDA.