Kievitseieren


De discussie over het zoeken van kievitseieren is nog altijd aan de gang in Friesland. Vroeger waren ook al niet alle boeren blij met de ei-zoekers. Onderstaande advertentie uit de Leeuwarder Courant van 5 april 1909 werd geplaatst door de tweede man van Froukje Kornelis Boonstra, Gjalt Wijma. Froukje Kornelis was de oma van ‘mijn’ opa van Zwol, en eerder getrouwd met Arjen Veninga. De ook genoemde Otte Arjens Veninga was de stiefzoon van Froukje (uit het eerdere huwelijk van Arjen Veninga en Antje Miedema).

Leeuwarder Courant 5 april 1909