Lolkje Arjens Veninga


 

lolkjeLolkje Arjens Veninga was de moeder van mijn opa. Zij werd geboren in Rijperkerk (Friesland), woonde lange tijd in Rottevalle en vertrok in 1922 naar Hoogkerk (Groningen).

Klik hier voor een fotoalbum

Klik hier voor een artikel over mijn onderzoek naar de woonplaats van Lolkje en Feitze

Voorouders van Lolkje Arjens VENINGA

 

Eerste generatie

1. Lolkje Arjens VENINGA, dochter van Arjen [Wiegers] VENINGA en Froukjen Kornelis BOONSTRA, werd geboren op 04-02-1879 in Rijperkerk, is overleden op 13-09-1948 in Hoogkerk op 69-jarige leeftijd en werd begraven op 17-09-1948 in Hoogkerk.

Feiten in haar leven waren:

In 1902 woonde Lolkje in Rijperkerk.

Lolkje Arjens trouwde Feitze [Harmens] VAN ZWOL, zoon van Harmen Feitzes VAN ZWOL en Lamkje [Lijkeles] BOSMA, op 10-05-1902 in Achtkarspelen. Feitze [Harmens] werd geboren op 06-09-1877 in Beets, is overleden op 22-07-1964 in Hoogkerk op 86-jarige leeftijd en werd begraven op 25-07-1964 in Hoogkerk.

Huwelijksnotities: Feitze en Lolkje zijn op 6 mei 1905 vanuit Rottevalle in de gemeente Smallingerland gekomen. In het bevolkingsregister van 1896-1910 staat het gezin van Feitze en Lolkje ingeschreven in Wijk G, nr. 135. In het bevolkingsregister van 1910-1920 staat bij ‘Huizing’: Dragten, G124, later G123. Ze wonen daar tot 29 april 1922, dan vertrekken ze naar Hoogkerk. Daar wonen ze op een boerderij in de polder De Verbetering. De boerderij ligt aan de Zuiderweg nr. 64 (eerder A244/304), aan de zuidkant van de spoorlijn. Strokartonfabriek de Halm is aan dezelfde ree gevestigd. In verband met de uitbreiding van Hoogkerk is de boerderij inmiddels gesloopt. Bron: Bevolkingsregisters en mondeling.

Feiten betreffende het huwelijk:

Feitze en Lolkje woonden te Rottevalle. Zij gingen op 24-04-1902 in ondertrouw.

Tweede generatie (Ouders)


2. Arjen [Wiegers] VENINGA, zoon van Wieger [Arjens] VENINGA en Sijtske Jans VAN DER VEEN, werd geboren op 22-03-1829 in Tietjerk en is overleden op 04-02-1892 in Rijperkerk op 62-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Hij had geen beroep in 1857 Arjen was landbouwer. Woonplaats: Tietjerk (1857), Rijperkerk. Arjen woonde te Rijperkerk. Arjen woonde in 1857 te Tietjerk. Arjen was in 1878 koemelker. Arjen was in 1892 veehouder.

Arjen [Wiegers] trouwde Antje Alberts MIEDEMA, dochter van Albert Eeltjes MIEDEMA en Eelkje Dirks ZANDSTRA, op 14-05-1857 in Tietjerksteradiel. Antje Alberts werd geboren op 03-07-1832 in Tietjerk en is overleden op 31-12-1875 op 43-jarige leeftijd.

Arjen [Wiegers] trouwde vervolgens met Froukjen Kornelis BOONSTRA op 20-07-1878 in Tietjerksteradiel. Froukjen Kornelis werd geboren op 11-07-1857 in Garijp en is overleden op 24-07-1916 in Rijperkerk op 59-jarige leeftijd.

3. Froukjen Kornelis BOONSTRA, dochter van Cornelis Johannes BOONSTRA en Lokke Pieters WAGENAAR, werd geboren op 11-07-1857 in Garijp en is overleden op 24-07-1916 in Rijperkerk op 59-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

Froukjen was in 1902 landbouwersche. Froukjen woonde in 1902 te Rijperkerk. Froukjen woonde in 1916 te Garijp.

Froukjen Kornelis trouwde Arjen [Wiegers] VENINGA op 20-07-1878 in Tietjerksteradiel. Arjen [Wiegers] werd geboren op 22-03-1829 in Tietjerk en is overleden op 04-02-1892 in Rijperkerk op 62-jarige leeftijd.

Froukjen Kornelis trouwde vervolgens met Gjalt Minzes WIJMA op 18-04-1903 in Tietjerksteradiel. Gjalt Minzes werd geboren op 26-08-1844, is overleden op 15-12-1935 in Drachten op 91-jarige leeftijd en werd begraven in Oudega.

Derde generatie (Grootouders)

4. Wieger [Arjens] VENINGA, zoon van Arjen [Tjeerds] VENINGA en Marijke Wijgers, werd geboren op 05-07-1798 in Tietjerk en is overleden op 24-02-1854 in Tietjerk op 55-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Tietjerk Wieger was in 1828 boerezoon. Wieger was in 1854 landbouwer. Wieger was in 1929 huisman.

Wieger [Arjens] trouwde Sijtske Jans VAN DER VEEN op 07-06-1828 in Tietjerksteradiel. Sijtske Jans werd geboren op 02-02-1806 in Oenkerk, werd gedoopt op 13-04-1806 in Oenkerk/Giekerk/Wijns en is overleden op 23-09-1863 in Tietjerk op 57-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Wieger en Sijtske woonden in 1839 te Tietjerk. Het gezin woonde in huisnr. 47 in Tietjerk en bestond uit: Wijger Arjens Veninga, Sijtske Jans van der Veen, Arjan Wijgers, Rijkele Wijgers, Tjeerd Wijgers, Marijke Wijgers, Maaike Wijgers, Tjeerd Arjens Veninga, Sijbe Tjeerds Veninga en Minke H. van der Veen.

5. Sijtske Jans VAN DER VEEN, dochter van Jan Rijkeles VAN DER VEEN en Maaike Sijes NOTEBOOM, werd geboren op 02-02-1806 in Oenkerk, werd gedoopt op 13-04-1806 in Oenkerk/Giekerk/Wijns en is overleden op 23-09-1863 in Tietjerk op 57-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

Sijtske was in 1828 dienstmeid te Tietjerk. Sijtske was in 1857 landbouwersche.

Sijtske Jans trouwde Wieger [Arjens] VENINGA op 07-06-1828 in Tietjerksteradiel. Wieger [Arjens] werd geboren op 05-07-1798 in Tietjerk en is overleden op 24-02-1854 in Tietjerk op 55-jarige leeftijd.

6. Cornelis Johannes BOONSTRA, zoon van Johannes Eelkes BOONSTRA en Antje Jelles INIA, werd geboren op 28-01-1812 in Garijp, werd gedoopt op 08-03-1812 in Garijp en is overleden op 05-06-1871 in Garijp op 59-jarige leeftijd.

Algemene notities: In de huwelijksakte staat vermeld dat hij met onbepaald verlof was van de Eerste Afdeeling Mobiele Vriesche Schutterij.

Feiten in zijn leven waren:

Cornelis was in 1838, 1849, 1857 en 1871 arbeider. Cornelis woonde in 1849, 1857 en 1871 te Garijp. Cornelis was in 1843 en 1845 visser.

Cornelis Johannes trouwde Lokke Pieters WAGENAAR op 02-06-1838 in Tietjerksteradiel. Lokke Pieters werd geboren op 04-02-1817 in Opeinde en is overleden op 21-08-1893 in Garijp op 76-jarige leeftijd. Lokke Pieters was ook bekend als Lolkje.

Feiten betreffende het huwelijk:

Zij was in 1838 in militaire dienst. Bij zijn huwlijk was hij in dienst bij Eerste Afdeling Mobiele Vriesche Schutterij

7. Lokke Pieters WAGENAAR, dochter van Pieter Alles WAGENAAR en Joukjen Gjalts VAN RIEZEN, werd geboren op 04-02-1817 in Opeinde en is overleden op 21-08-1893 in Garijp op 76-jarige leeftijd. Lokke Pieters was ook bekend als Lolkje.

Feiten in haar leven waren:

Lokke was in 1838 dienstmeid. Lokke woonde in 1838 te Garijp. Lokke was in 1839 zonder beroep. Lokke was in 1878 arbeidster.

Lokke Pieters trouwde Cornelis Johannes BOONSTRA op 02-06-1838 in Tietjerksteradiel. Cornelis Johannes werd geboren op 28-01-1812 in Garijp, werd gedoopt op 08-03-1812 in Garijp en is overleden op 05-06-1871 in Garijp op 59-jarige leeftijd.

Vierde generatie (Overgrootouders)

8. Arjen [Tjeerds] VENINGA, zoon van Tjeerd Sijbes en Dieuwke DIRKS, werd geboren op 12-03-1761 in Rijperkerk, werd gedoopt op 19-04-1761 in Rijperkerk en is overleden op 12-03-1831 in Tietjerk op 70-jarige leeftijd.

Algemene notities: Volgens de naamsaannemingsregisters van de Mairie Hardegarijp (fol. 41) neemt Arjen Tjeerds de naam Veninga aan, hij heeft dan twee kinderen: Wyger (12) en Tjeerd (11).

Feiten in zijn leven waren:

Arjen was boer te Tietjerk. Arjen was in 1828 huisman te Tietjerk.

Arjen [Tjeerds] trouwde Marijke Wijgers op 13-10-1793 in Lekkum. Marijke Wijgers werd geboren op 08-03-1761 in Miedum en is overleden op 07-09-1827 in Tietjerk op 66-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Arjen en Marijke huwden voor de kerk op 13-10-1793 te Lekkum.

9. Marijke Wijgers, dochter van Wijger Bakkes en Antje Wijgers, werd geboren op 08-03-1761 in Miedum en is overleden op 07-09-1827 in Tietjerk op 66-jarige leeftijd.

Marijke Wijgers trouwde Arjen [Tjeerds] VENINGA op 13-10-1793 in Lekkum. Arjen [Tjeerds] werd geboren op 12-03-1761 in Rijperkerk, werd gedoopt op 19-04-1761 in Rijperkerk en is overleden op 12-03-1831 in Tietjerk op 70-jarige leeftijd.

10. Jan Rijkeles VAN DER VEEN, zoon van Rykele Dirks VAN DER VEEN en Sytske Jans VISSER, werd geboren in 1785 in Oenkerk en is overleden op 26-12-1876 in Roodkerk op 91-jarige leeftijd.

Algemene notities: Volgens de registers van naamsaanneming van de mairie Oenkerk (fol. 32v) neemt Jan Rykeles de naam van der Veen aan, hij heeft dan twee kinderen: Sije (3 jaar) en Sytske (6 jaar).

Feiten in zijn leven waren:

Jan was in 1828 arbeider. Jan was in 1833 koemelker te Roodkerk. Jan was vanaf 1863 tot 1876 visser. Jan woonde vanaf 1863 tot 1876 te Roodkerk.

Jan Rijkeles trouwde Maaike Sijes NOTEBOOM. Maaike Sijes werd geboren op 21-06-1778 in Oudkerk, werd gedoopt op 01-10-1778 in Oudkerk en is overleden op 14-06-1833 in Roodkerk op 54-jarige leeftijd.

11. Maaike Sijes NOTEBOOM, dochter van Sije Andries NOTEBOOM en Maayke Jacobs, werd geboren op 21-06-1778 in Oudkerk, werd gedoopt op 01-10-1778 in Oudkerk en is overleden op 14-06-1833 in Roodkerk op 54-jarige leeftijd.

Algemene notities: Bij haar overlijden liet Maaike 3 kinderen na. Ze is overleden in het huis nummer 14.

Maaike Sijes trouwde Jan Rijkeles VAN DER VEEN. Jan Rijkeles werd geboren in 1785 in Oenkerk en is overleden op 26-12-1876 in Roodkerk op 91-jarige leeftijd.

12. Johannes Eelkes BOONSTRA, zoon van Eelke Rommerts BOONSTRA en Sijtske Johannes, werd geboren op 07-11-1772 in Garijp, werd gedoopt op 27-12-1772 in Garijp en is overleden op 05-01-1846 in Garijp op 73-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Johannes woonde in1811, 1812 en 1836 te Garijp. Johannes was vanaf 1812 tot 1814 arbeider. Johannes was in 1838 zonder.

Johannes Eelkes trouwde Antje Jelles INIA op 07-05-1797 in Garijp. Antje Jelles werd geboren op 26-01-1773 in Suawoude, werd gedoopt op 05-09-1773 in Suawoude en is overleden op 28-02-1838 in Garijp op 65-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Johannes en Antje huwden voor de kerk.

13. Antje Jelles INIA, dochter van Jelle Gerbens en Jitske Tjibbes, werd geboren op 26-01-1773 in Suawoude, werd gedoopt op 05-09-1773 in Suawoude en is overleden op 28-02-1838 in Garijp op 65-jarige leeftijd.

Algemene notities: Overleden in huis nr. 34 in Garijp

Antje Jelles trouwde Johannes Eelkes BOONSTRA op 07-05-1797 in Garijp. Johannes Eelkes werd geboren op 07-11-1772 in Garijp, werd gedoopt op 27-12-1772 in Garijp en is overleden op 05-01-1846 in Garijp op 73-jarige leeftijd.

14. Pieter Alles WAGENAAR, zoon van Alle Sakes WAGENAAR en Pijttje Pytters, werd geboren op 04-10-1781 in Rottevalle en is overleden op 04-12-1859 in Oostermeer op 78-jarige leeftijd.

Geboortenotities: Volgens huwelijksakte geboren in Rottevalle

Feiten in zijn leven waren:

Pieter was boerenknecht. Hij was Doopsgezind. Pieter was in 1838 en 1859 arbeider. Pieter woonde in 1838 te Smallinger Opeinde.

Pieter Alles trouwde Joukjen Gjalts VAN RIEZEN op 19-06-1812 in Smallingerland. Joukjen Gjalts werd geboren op 25-12-1790 in Drachten en is overleden op 23-01-1834 in Opeinde op 43-jarige leeftijd. Joukjen Gjalts was ook bekend als VAN RIJZEN.

Pieter Alles trouwde vervolgens met Sjoukjen Jacobs DE VRIES, dochter van Sietske Willems, op 16-11-1836 in Smallingerland. Sjoukjen Jacobs werd geboren ca. 1793 en is overleden vóór 1859.

15. Joukjen Gjalts VAN RIEZEN, dochter van Gjalt Gerkes VAN RIJZEN en Lokke Joukes, werd geboren op 25-12-1790 in Drachten en is overleden op 23-01-1834 in Opeinde op 43-jarige leeftijd. Joukjen Gjalts was ook bekend als VAN RIJZEN.

Algemene notities: Overleden in het huis nr. 43 onder Opeinde.

Joukjen Gjalts trouwde Pieter Alles WAGENAAR op 19-06-1812 in Smallingerland. Pieter Alles werd geboren op 04-10-1781 in Rottevalle en is overleden op 04-12-1859 in Oostermeer op 78-jarige leeftijd.

Vijfde generatie (Betovergrootouders)

16. Tjeerd Sijbes, zoon van Sybe Jacobs en Dieuwke Harkes, werd geboren in 1724, werd gedoopt op 24-09-1724 in Rijperkerk en is overleden vanaf 1799 tot 1800 in Giekerk op 75-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Tjeerd was boer te Giekerk. Tjeerd was boer te Rijperkerk.

Tjeerd Sijbes trouwde Dieuwke DIRKS op 18-10-1750 in Rijperkerk. Dieuwke werd geboren in 1731 in Tietjerk en is overleden op 18-05-1823 in Giekerk op 92-jarige leeftijd.

17. Dieuwke DIRKS, dochter van Durk Sijbrens en Agie Heeres, werd geboren in 1731 in Tietjerk en is overleden op 18-05-1823 in Giekerk op 92-jarige leeftijd.

Feiten in haar leven waren:

Dieuwke was in 1823 rentenierske te Giekerk.

Dieuwke trouwde Tjeerd Sijbes op 18-10-1750 in Rijperkerk. Tjeerd Sijbes werd geboren in 1724, werd gedoopt op 24-09-1724 in Rijperkerk en is overleden vanaf 1799 tot 1800 in Giekerk op 75-jarige leeftijd.

18. Wijger Bakkes, zoon van Bokke Wiegers en Onbekend, werd gedoopt op 28-05-1724 in Miedum. Wijger Bakkes was ook bekend als Wieger Bokkes.

Feiten in zijn leven waren:

Wijger was in 1748 boer te Miedum.

Wijger Bakkes trouwde Antje Wijgers.

19. Antje Wijgers, dochter van Wieger Ruurds en Hinke Wiegers,.

Feiten in haar leven waren:

Antje woonde te Miedum. Antje woonde te Oenkerk.

Antje Wijgers trouwde Wijger Bakkes. Wijger Bakkes werd gedoopt op 28-05-1724 in Miedum. Wijger Bakkes was ook bekend als Wieger Bokkes.

20. Rykele Dirks VAN DER VEEN .

Rykele Dirks trouwde Sytske Jans VISSER op 28-11-1784 in Oenkerk.

21. Sytske Jans VISSER .

Sytske Jans trouwde Rykele Dirks VAN DER VEEN op 28-11-1784 in Oenkerk.

22. Sije Andries NOTEBOOM .

Feiten in zijn leven waren:

Sije woonde vanaf 1771 tot 1773 Roodkerk.

Sije Andries trouwde Maayke Jacobs op 19-05-1765 in Oudkerk. Maayke Jacobs is overleden in 1778.

23. Maayke Jacobs is overleden in 1778.

Algemene notities: Bij de doop van dochter Maaike was de moeder overleden. Mogelijk is ze bij de geboorte overleden.

Feiten in haar leven waren:

Maayke woonde vanaf 1771 tot 1773 Roodkerk.

Maayke Jacobs trouwde Sije Andries NOTEBOOM op 19-05-1765 in Oudkerk.

24. Eelke Rommerts BOONSTRA .

Feiten in zijn leven waren:

Eelke woonde in 1811 te Garijp.

Eelke Rommerts trouwde Sijtske Johannes op 17-05-1767 in Garijp.

25. Sijtske Johannes .

Sijtske Johannes trouwde Eelke Rommerts BOONSTRA op 17-05-1767 in Garijp.

26. Jelle Gerbens .

Jelle Gerbens trouwde Jitske Tjibbes op 12-05-1760 in Garijp.

27. Jitske Tjibbes .

Jitske Tjibbes trouwde Jelle Gerbens op 12-05-1760 in Garijp.

28. Alle Sakes WAGENAAR, zoon van Sake Teyes en Antje, werd geboren op 26-12-1756 in Oudega en is overleden op 13-02-1845 in Oudega op 88-jarige leeftijd.

Algemene notities: Overleden in huis nr. 107 te Oudega (Sm.)

Feiten in zijn leven waren:

Alle was arbeider. Alle woonde te Opeinde.

Alle Sakes trouwde Pijttje Pytters op 24-11-1782 in Opeinde. Pijttje Pytters is ook bekend als Pietje Pieters TABES.

Alle Sakes trouwde vervolgens met Diuke Sjoerds BLEISMA, dochter van Sjoerd Gerbens en Sijtske Jelles, op 06-04-1800 in Idaarderadeel. Diuke Sjoerds werd geboren op 05-11-1777 in Idaarderadeel en is overleden op 18-12-1857 in Smallingerland op 80-jarige leeftijd.

29. Pijttje Pytters . Pijttje Pytters is ook bekend als Pietje Pieters TABES.

Feiten in haar leven waren:

Pijttje woonde te Oostermeer.

Pijttje Pytters trouwde Alle Sakes WAGENAAR op 24-11-1782 in Opeinde. Alle Sakes werd geboren op 26-12-1756 in Oudega en is overleden op 13-02-1845 in Oudega op 88-jarige leeftijd.

30. Gjalt Gerkes VAN RIJZEN, zoon van Gerke Sipkes en Joukjen Gjalts, werd geboren ca. 1752 en is overleden op 09-12-1824 in Noorderdrachten ongeveer 72 jaar oud.

Algemene notities: Overleden in het huis 336 te Noorderdragten

Feiten in zijn leven waren:

Gjalt woonde in 1812 te Zuiderdragten. Gjalt was in 1824 arbeider.

Gjalt Gerkes trouwde Lokke Joukes op 30-05-1784 in Drachten. Lokke Joukes is overleden vóór 1812.

31. Lokke Joukes is overleden vóór 1812.

Lokke Joukes trouwde Gjalt Gerkes VAN RIJZEN op 30-05-1784 in Drachten. Gjalt Gerkes werd geboren ca. 1752 en is overleden op 09-12-1824 in Noorderdrachten ongeveer 72 jaar oud.

Zesde generatie (Oudouders)

32. Sybe Jacobs is overleden vanaf 1756 tot 1757 in Rijperkerk.

Feiten in zijn leven waren:

Sybe was boer te Bergum. Sybe was boer te Buitenpost. Sybe was boer te Rijperkerk. Sybe was in 1731 diaken te Bergum.

Sybe Jacobs trouwde Dieuwke Harkes op 10-05-1716 in Bergum. Dieuwke Harkes werd gedoopt op 16-11-1716 in Oudkerk.

33. Dieuwke Harkes, dochter van Harke Foppes en Aukje Dirks, werd gedoopt op 16-11-1716 in Oudkerk.

Feiten in haar leven waren:

Dieuwke woonde in 1729 te Bergum. Dieuwke woonde in 1733 te Buitenpost. Dieuwke woonde vanaf 1738 tot 1758 te Rijperkerk. Dieuwke was in 1758 boerin te Rijperkerk.

Dieuwke Harkes trouwde Sybe Jacobs op 10-05-1716 in Bergum. Sybe Jacobs is overleden vanaf 1756 tot 1757 in Rijperkerk.

34. Durk Sijbrens .

Durk Sijbrens trouwde Agie Heeres op 28-11-1723 in Oenkerk, Giekerk, en Wijns.

35. Agie Heeres .

Agie Heeres trouwde Durk Sijbrens op 28-11-1723 in Oenkerk, Giekerk, en Wijns.

36. Bokke Wiegers, zoon van Wieger Dirks en Symke Wymers, werd geboren in 1697 in Giekerk en is overleden vóór 1763.

Feiten in zijn leven waren:

Bokke was in 1748 boer te Miedum.

Bokke Wiegers trouwde met iemand.

Bokke Wiegers trouwde Trijntje Bouwes in 1754.

38. Wieger Ruurds .

Wieger Ruurds trouwde Hinke Wiegers.

39. Hinke Wiegers .

Hinke Wiegers trouwde Wieger Ruurds.

56. Sake Teyes, zoon van Teije Aalles en Jancke Oentses, werd gedoopt op 24-11-1737 in Smallingerland en werd begraven op 22-01-1809 in Smallingerland.

Sake Teyes trouwde Antje op 16-10-1758 in Smallingerland.

57. Antje .

Antje trouwde Sake Teyes op 16-10-1758 in Smallingerland. Sake Teyes werd gedoopt op 24-11-1737 in Smallingerland en werd begraven op 22-01-1809 in Smallingerland.

60. Gerke Sipkes .

Gerke Sipkes trouwde Joukjen Gjalts op 01-05-1735 in Oudega.

61. Joukjen Gjalts .

Joukjen Gjalts trouwde Gerke Sipkes op 01-05-1735 in Oudega.

Zevende generatie (Oudgrootouders)

66. Harke Foppes .

Harke Foppes trouwde Aukje Dirks.

67. Aukje Dirks, dochter van Dirk Rommerts en Eelkje Reiners,.

Aukje Dirks trouwde Harke Foppes.

72. Wieger Dirks .

Wieger Dirks trouwde Symke Wymers. Symke Wymers is ook bekend als Simkje Wiemers.

73. Symke Wymers . Symke Wymers is ook bekend als Simkje Wiemers.

Symke Wymers trouwde Wieger Dirks.

112. Teije Aalles is overleden in 1778 in Smallingerland.

Teije Aalles trouwde Jancke Oentses op 15-06-1721 in Smallingerland.

Teije Aalles trouwde vervolgens met Mayke Hendriks op 12-03-1741 in Smallingerland.

113. Jancke Oentses, dochter van Oene Bodzes en Bintje Pieters,.

Jancke Oentses trouwde Teije Aalles op 15-06-1721 in Smallingerland. Teije Aalles is overleden in 1778 in Smallingerland.

Achtste generatie (Oudovergrootouders)

134. Dirk Rommerts .

Dirk Rommerts trouwde Eelkje Reiners.

135. Eelkje Reiners .

Eelkje Reiners trouwde Dirk Rommerts.

226. Oene Bodzes .

Oene Bodzes trouwde Bintje Pieters.

227. Bintje Pieters .

Bintje Pieters trouwde Oene Bodzes.