Pietertje Hasper


 

Pietertje HasperPietertje Hasper was de moeder van mijn oma. Ze werd geboren in Niebert en is overleden in Marum.

Klik hier voor een fotoalbum

Voorouders van Pietertje HASPER

 

Eerste generatie

1. Pietertje HASPER, dochter van Berend HASPER en Hendriktje POSTEMA, werd geboren op 09-10-1880 in Niebert, is overleden op 05-08-1970 in Marum op 89-jarige leeftijd en werd begraven op 08-08-1970 in Oostwold.

Feiten in haar leven waren:

Pietertje woonde tot haar huwelijk te Niebert. Pietertje woonde Vanaf 12-06-1970 te Zuidhorn. W.C. de Withstraat 1 Pietertje woonde Vanaf 17-07-1970 te Marum. Hamrik 7

Pietertje trouwde Jan [Douwe] VENEMA, zoon van Douwe VENEMA en Saakje ZUIDERSMA, op 04-05-1900 in Marum. Jan [Douwe] werd geboren op 21-05-1876 in Zuidhorn, is overleden op 12-01-1961 in De Poffert (Gem. Aduard) op 84-jarige leeftijd en werd begraven op 17-01-1961 in Oostwold. Jan [Douwe] was ook bekend als Jan.

Huwelijksnotities: Het gezin (bestaande uit Jan Venema, Pietertje Hasper en de kinderen Douwe, Berend Sake en Henderika Stientje) kwam 20 februari 1907 in de gemeente Grijpskerk wonen. Ze kwamen uit Nuis (gem. Marum) behuizing B40, waar ze 29 juni 1907 weer naartoe verhuisden (gemeente Marum). Tijdens hun verblijf in Grijpskerk werd dochter Metje geboren. Ze woonden in de buurt van Gaarkeuken (Wijk A 193). [Bron: Bev.reg. Grijpskerk, Bev.reg. Marum]
16 mei 1922 vertrok het hele gezin naar Grootegast [Bev.reg. Marum].
Op 24 mei 1925 kwam het gezin van Nieuwe Pekela in de gemeente Aduard op de Poffert wonen (Lagemeeden 19, werd later E20, op 1 sept. 1947 vernummerd tot E108 en werd op 28 december 1956 Hoendiep 6) [Bev.reg. Zuidhorn]

 

Tweede generatie (Ouders)


2. Berend HASPER, zoon van Hendrik [Roelfs] HASPER en Stijntje VOSSEMA, werd geboren op 30-06-1851 in Midwolde, is overleden op 06-01-1932 in Tolbert op 80-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.

Feiten in zijn leven waren:

Hij was Chr.Ger. Berend was vanaf 1876 tot 1900 landbouwer. In 1876 was Berend landbouwer in Lettelbert Berend woonde in 1876 te Lettelbert. Berend woonde in 1880 en 1900 te Niebert. Berend was in 1918 veehouder.

Berend trouwde Hendriktje POSTEMA op 19-05-1876 in Grootegast. Hendriktje werd geboren op 11-03-1851 in Doezum, is overleden op 03-09-1929 in Tolbert op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.

Huwelijksnotities: Het gezin woonde achtereenvolgens in Doezum (1876), Niebert (1878-1900, 1918), en Tolbert (1919- ).


3. Hendriktje POSTEMA, dochter van Jan Willems POSTEMA en Janke Boukes VENEMA, werd geboren op 11-03-1851 in Doezum, is overleden op 03-09-1929 in Tolbert op 78-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.

Feiten in haar leven waren:

Hendriktje woonde te Doezum. Hendriktje woonde in 1900 te Niebert.

Hendriktje trouwde Berend HASPER op 19-05-1876 in Grootegast. Berend werd geboren op 30-06-1851 in Midwolde, is overleden op 06-01-1932 in Tolbert op 80-jarige leeftijd en werd begraven in Niebert.

Derde generatie (Grootouders)

4. Hendrik [Roelfs] HASPER, zoon van Roelof Hendriks HASPER en Geesje Berends VAN BERGEN, werd geboren op 15-03-1812 in Assen en is overleden op 07-01-1870 in Oldekerk op 57-jarige leeftijd.

Algemene notities: Leeuwarder Courant van 28 november 1873:
De notaris Koning te Zuidhorn zal, ten verzoeke van de erven Hendrik Roelfs Hasper, in leven landbouwer te Oosterzand, publiek verkoopen: Op maandag den 5e januarij 1874, ’s avonds te 6 uur, ten huize van J. Koning te Oosterzand: Eene boerenbehuizing en schuur, met de vaste in alle liniën verervende beklemming van de daarbij behoorende landen, te zamen groot 13 h. 75 a. 10 c., doende jaarlijks op midw. tot vaste huur f58,-, staande en gelegen te Oosterzand, onder Oldekerk, thans in gebruik bij K. Kooistra.

Feiten in zijn leven waren:

Hendrik was in 1833, 1845, 1848 en 1851 landbouwer. Hendrik woonde in 1833, 1845, 1848 en 1851 te Midwolde.

Hendrik [Roelfs] trouwde Pietje Jans MELLEMA, dochter van Jan Lieuwes MELLEMA en Jetske Wietses BROUWER, op 07-07-1833 in Leek. Pietje Jans werd geboren op 07-09-1810 in Grootegast, werd gedoopt op 30-09-1810 in Grootegast en is overleden op 26-08-1841 in Midwolde op 30-jarige leeftijd.

Hendrik [Roelfs] trouwde vervolgens met Stijntje VOSSEMA op 05-04-1845 in Leek. Stijntje werd geboren op 25-04-1812 in Niebert en is overleden op 26-01-1868 in Oldekerk op 55-jarige leeftijd. Stijntje was ook bekend als Stijntje FOSSEMA.

Feiten betreffende het huwelijk:

Hendrik en Stijntje woonden Vanaf 06-04-1867 te Oldekerk.

5. Stijntje VOSSEMA, dochter van Geert Douwes VOSSEMA en Antje Derks HOLMAN, werd geboren op 25-04-1812 in Niebert en is overleden op 26-01-1868 in Oldekerk op 55-jarige leeftijd. Stijntje was ook bekend als Stijntje FOSSEMA.

Feiten in haar leven waren:

Stijntje was in 1845 dienstmeid. Stijntje woonde in 1851 te Midwolde.

Stijntje trouwde Hendrik [Roelfs] HASPER op 05-04-1845 in Leek. Hendrik [Roelfs] werd geboren op 15-03-1812 in Assen en is overleden op 07-01-1870 in Oldekerk op 57-jarige leeftijd.

6. Jan Willems POSTEMA, zoon van Willem Jans POSTEMA en Hemtjen Tonnes SCHEERINGA, werd geboren op 27-03-1816 in Doezum, is overleden op 11-02-1885 in Doezum op 68-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Algemene notities: Jan Postema boerde eerst samen met zijn zwager Jan Venema op een beklemde plaats met 29 bunder en 58 roeden land. Zij moesten daarvoor eene jaarlijksche huur van 70 gulden betalen op Midwinter. Eigenaresse was Baike Hendriks de Haan, de vrouw van de Rottevalster schoolmeester Egbert Mulders. In het jaar 1855 kreeg ieder de helft van het land en gingen gescheiden verder boeren [bron: Gegevens mevr. van Burg-de With].

Feiten in zijn leven waren:

Jan was landbouwer. Jan woonde te Doezum.

Jan Willems trouwde Janke Boukes VENEMA op 27-05-1850 in Grootegast. Janke Boukes werd geboren op 30-09-1826 in Doezum, is overleden op 12-07-1908 in Doezum op 81-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

7. Janke Boukes VENEMA, dochter van Bouke Johannes VENEMA en Pieterke Fokkes DE BEER, werd geboren op 30-09-1826 in Doezum, is overleden op 12-07-1908 in Doezum op 81-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Feiten in haar leven waren:

Janke was landbouwer. Janke woonde te Doezum. Janke woonde in 1826 te Doezum. Geboren in huis nr. 58 te Doezum

Janke Boukes trouwde Jan Willems POSTEMA op 27-05-1850 in Grootegast. Jan Willems werd geboren op 27-03-1816 in Doezum, is overleden op 11-02-1885 in Doezum op 68-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Vierde generatie (Overgrootouders)

8. Roelof Hendriks HASPER, zoon van Hendrik (Arend) HASPER en Geertje Roelfs, werd gedoopt op 16-02-1783 in Roden en is overleden op 23-10-1831 in Midwolde op 48-jarige leeftijd.

Doopnotities: Roden, doop-, trouw- en lidmatenboek (1714-1793; DTB 121), 16 februari 1783, pagina 144
Gedoopt: Roelf, zoon van Hinderk Arend Hasper en Geertien Roelfs.

Feiten in zijn leven waren:

Roelof was landbouwer. Roelof woonde te Midwolde. In ca. 1830 was Roelf eigenaar/vruchtgebruiker van de percelen 759 (boomgaard), 760 (huis en erf), 761 (tuin) en 766 (weiland) en 767 t/m 770 (bouwland) in Midwolde, dit is in de buurt van de kerk van Midwolde. Roelof was in 1812 molenaar. De provinciehoofdstad Assen heeft in de twee achter ons liggende eeuwen 10 molens geteld
Van deze molens is er niet één overgebleven. Van de opvolger van deze verdwenen molen staat aan de molenstraat nu nog de stenen onderbouw.

Deze voorganger van deze molen bestond al voor 1808. In de nacht van 28 op 29 augustus 1808 brandde de molen geheel af

-X-

De eerste molenaar van deze molen die bekend is luisterde naar een voor de hand liggende naam: Jan Muller, ook wel gespeld als Jan Mulder. Diens zoon Albert liet de molen op de molenberg bouwen. Uit het haardstedenregister van Assen blijkt de Albert Mulder in 1693 en 1694 niemand minder dan Evert Meulenmaker als buurman had. In 1695 woonde hij niet meer op dat adres. De molen op de molenberg is daarom waarschijnlijk in 1694 of 1695 gebouwd. In 1699 moest Mulder daarvoor 1 gulden erfpacht betalen. In de rentmeestersrekening van dat jaar was dat de laatste post. Daarboven werd in de rekening ‘de nieuwe huijsen aan de wegh naer Groningen’ vermeld. En ook nog werd als post genoemd ‘ an de wegh na ’t Veen’. De latere Veeneweg. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de plaats van de ‘nieuwe’ molen identiek was aan de plaats waar nu nog de onderbouw van de molen uit 1808 staat. De haardstedenregisters bevestigden die opvattingen.

Tot 1808 deed de molen dienst, toen sloeg het noodlot toe. In de nacht 28 op 29 augustus van dat jaar brandde de Asser molen geheel af. Op 7 September 1808 meldde de gemeente Assen de brand officieel bij de Landdrost en Assesoren. Deze namen de zaak twee dagen later in behandeling.

Op het moment dat de molen in vlammen opging was Roelof Hindriks uit Vries juist een jaar eigenaar. Hij diende bij de Landdrost het verzoek in om een ‘collecte door dit departement’ te mogen houden. Na een positief advies van het Asser gemeentebestuur kreeg Hendriks op 18 november toestemming voor de inzameling. De collecte maakte de herbouw mogelijk. in 1808/1809 verrees op de molenberg de achtkante korenmolen met stelling. Of deze identiek was aan zijn voorganger is niet precies vast te stellen.
(http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=5620)

Roelof woonde in 1812 te Assen. Huis no. 80 Roelof woonde in 1831 te Midwolde. Overleden in huis nr. 13

Roelof Hendriks trouwde Geesje Berends VAN BERGEN op 01-11-1807 in Vries. Geesje Berends werd gedoopt ca. 1789 en is overleden op 24-01-1824 in Midwolde ongeveer 35 jaar oud.

Feiten betreffende het huwelijk:

Roelof en Geesje huwden voor de kerk op 01-11-1807 te Vries.

9. Geesje Berends VAN BERGEN, dochter van Berend Tonnis VAN BERGEN en Frouwkjen (Derks) BAZUIN, werd gedoopt ca. 1789 en is overleden op 24-01-1824 in Midwolde ongeveer 35 jaar oud.

Overlijdensnotities: Overleden in huis no. 13 te Midwolde.

Feiten in haar leven waren:

Geesje was landbouwersche. Geesje woonde in 1824 te Midwolde. Overleden in huis nr. 13

Geesje Berends trouwde Roelof Hendriks HASPER op 01-11-1807 in Vries. Roelof Hendriks werd gedoopt op 16-02-1783 in Roden en is overleden op 23-10-1831 in Midwolde op 48-jarige leeftijd.

10. Geert Douwes VOSSEMA, zoon van Douwe Freerks en Jantje Jans, werd geboren op 26-10-1782 in Nuis, werd gedoopt op 26-10-1782 in Nuis en is overleden op 08-12-1826 in Nuis op 44-jarige leeftijd. Geert Douwes was ook bekend als FOSSEMA.

Overlijdensnotities: Overleden in huis no.40 te Nuis.

Feiten in zijn leven waren:

Geert was in 1812, 1818 en 1826 arbeider. Geert woonde in 1812 te Niebert. Geert woonde in 1826 te Nuis.

Geert Douwes trouwde Antje Derks HOLMAN op 09-04-1809 in Niebert. Antje Derks werd geboren in Nietap, werd gedoopt op 02-06-1782 in Roden en is overleden op 17-12-1863 in Nuis op 81-jarige leeftijd. Antje Derks was ook bekend als Antje Derks (HOLWIJNS) en Antje DERKS.

Huwelijksnotities: Bij het huwelijk kwam Geert van Nuis en Antje van Leek

11. Antje Derks HOLMAN, dochter van Derk HOLWIJN en Stijntje Lukas, werd geboren in Nietap, werd gedoopt op 02-06-1782 in Roden en is overleden op 17-12-1863 in Nuis op 81-jarige leeftijd. Antje Derks was ook bekend als Antje Derks (HOLWIJNS) en Antje DERKS.

Feiten in haar leven waren:

Antje was in 1847 arbeidster. Antje woonde in 1847 te Nuis.

Antje Derks trouwde Geert Douwes VOSSEMA op 09-04-1809 in Niebert. Geert Douwes werd geboren op 26-10-1782 in Nuis, werd gedoopt op 26-10-1782 in Nuis en is overleden op 08-12-1826 in Nuis op 44-jarige leeftijd. Geert Douwes was ook bekend als FOSSEMA.

12. Willem Jans POSTEMA, zoon van Jan Sikkes en Janneke Jans, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 21-12-1766 in Doezum en is overleden op 19-12-1847 in Doezum op 80-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Willem was landbouwer. Doezum

Willem Jans trouwde Hemtjen Tonnes SCHEERINGA op 23-05-1802 in Doezum. Hemtjen Tonnes werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 18-12-1774 in Grootegast en is overleden op 03-10-1837 in Doezum op 62-jarige leeftijd. Hemtjen Tonnes was ook bekend als Hemtje Tonnes, Hiltjen Teunis, en Himpktjen Tunnis.

13. Hemtjen Tonnes SCHEERINGA, dochter van Tonnes Berends SCHEERINGA en Sapke Hotzes, werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 18-12-1774 in Grootegast en is overleden op 03-10-1837 in Doezum op 62-jarige leeftijd. Hemtjen Tonnes was ook bekend als Hemtje Tonnes, Hiltjen Teunis, en Himpktjen Tunnis.

Algemene notities: Opmerkingen bij doopinschrijving wonende in de Uithorn

Feiten in haar leven waren:

Hemtjen woonde in 1837 te Doezum. Ze is overleden in huis nr. 59 te Doezum.

Hemtjen Tonnes trouwde Willem Jans POSTEMA op 23-05-1802 in Doezum. Willem Jans werd geboren in Doezum, werd gedoopt op 21-12-1766 in Doezum en is overleden op 19-12-1847 in Doezum op 80-jarige leeftijd.

14. Bouke Johannes VENEMA, zoon van Johannes Boukes (VENEMA) en Bintje Hendriks, werd geboren op 10-01-1781 in Surhuisterveen, werd gedoopt op 11-02-1781 in Surhuisterveen, is overleden op 30-10-1866 in Doezum op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Algemene notities: Tijd van overlijden: 23:00

Feiten in zijn leven waren:

Bouke was landbouwer. Doezum

Bouke Johannes trouwde Pieterke Fokkes DE BEER op 14-05-1813 in Grootegast. Pieterke Fokkes werd geboren op 04-03-1789 in Doezum, werd gedoopt op 13-04-1789 in Doezum, is overleden op 18-02-1880 in Doezum op 90-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

15. Pieterke Fokkes DE BEER, dochter van Fokke Wessels DE BEER en Janke Pieters, werd geboren op 04-03-1789 in Doezum, werd gedoopt op 13-04-1789 in Doezum, is overleden op 18-02-1880 in Doezum op 90-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Feiten in haar leven waren:

Pieterke was boerendienstmaagd. Pieterke was landbouwerske.

Pieterke Fokkes trouwde Bouke Johannes VENEMA op 14-05-1813 in Grootegast. Bouke Johannes werd geboren op 10-01-1781 in Surhuisterveen, werd gedoopt op 11-02-1781 in Surhuisterveen, is overleden op 30-10-1866 in Doezum op 85-jarige leeftijd en werd begraven in Doezum.

Vijfde generatie (Betovergrootouders)

16. Hendrik (Arend) HASPER werd geboren ca. 1755 en is overleden op 19-05-1795 in Roden ongeveer 40 jaar oud.

Feiten in zijn leven waren:

Bij zijn huwelijk afkomstig uit Kairde, Ampt Grene (Brunswijk).

Hendrik (Arend) trouwde Geertje Roelfs op 16-04-1781 in Roden. Geertje Roelfs werd gedoopt op 04-09-1757 in Roden.

Feiten betreffende het huwelijk:

Hendrik en Geertje huwden voor de kerk.

17. Geertje Roelfs, dochter van Roelof Arents en Jantien Pieters, werd gedoopt op 04-09-1757 in Roden.

Feiten in haar leven waren:

Midwolde (1833).

Geertje Roelfs trouwde Hendrik (Arend) HASPER op 16-04-1781 in Roden. Hendrik (Arend) werd geboren ca. 1755 en is overleden op 19-05-1795 in Roden ongeveer 40 jaar oud.

18. Berend Tonnis VAN BERGEN, zoon van Tonnis Berends VAN BERGEN en Lammechien Jans POPKEN, werd geboren in 1758 in Zeegse, werd gedoopt op 30-04-1758 in Vries en is overleden op 23-05-1828 in Schipborg op 70-jarige leeftijd.

Feiten in zijn leven waren:

Berend was landbouwer. Schipborg (1828)

Berend Tonnis trouwde Frouwkjen (Derks) BAZUIN op 28-05-1780 in Vries. Frouwkjen (Derks) werd geboren op 12-02-1755 in Donderen, werd gedoopt op 16-02-1755 in Vries en is overleden op 03-03-1828 in Schipborg op 73-jarige leeftijd.

Feiten betreffende het huwelijk:

Berend en Frouwkjen huwden voor de kerk.

19. Frouwkjen (Derks) BAZUIN, dochter van Derk Alberts BAZUIN en Aaltje Everts, werd geboren op 12-02-1755 in Donderen, werd gedoopt op 16-02-1755 in Vries en is overleden op 03-03-1828 in Schipborg op 73-jarige leeftijd.

Frouwkjen (Derks) trouwde Berend Tonnis VAN BERGEN op 28-05-1780 in Vries. Berend Tonnis werd geboren in 1758 in Zeegse, werd gedoopt op 30-04-1758 in Vries en is overleden op 23-05-1828 in Schipborg op 70-jarige leeftijd.

20. Douwe Freerks, zoon van Freerk Douwes en Joukje Geerts, werd gedoopt op 10-08-1739 in Nuis en is overleden in 4-1809 in Nuis op 69-jarige leeftijd.

Douwe Freerks trouwde Jantje Jans op 27-05-1770 in Nuis. Jantje Jans werd geboren in 1751 in Vries ? en is overleden op 15-04-1811 in Nuis op 60-jarige leeftijd. Jantje Jans was ook bekend als Jantijn.

21. Jantje Jans werd geboren in 1751 in Vries ? en is overleden op 15-04-1811 in Nuis op 60-jarige leeftijd. Jantje Jans was ook bekend als Jantijn.

Jantje Jans trouwde Douwe Freerks op 27-05-1770 in Nuis. Douwe Freerks werd gedoopt op 10-08-1739 in Nuis en is overleden in 4-1809 in Nuis op 69-jarige leeftijd.

22. Derk HOLWIJN werd geboren in Leek. Derk is ook bekend als Derk HOLLEWIJNS en Dirk HOLMAN.

Derk trouwde Stijntje Lukas op 07-10-1770 in Midwolde. Stijntje Lukas werd geboren in Nietap.

Feiten betreffende het huwelijk:

Derk en Stijntje huwden voor de kerk op 28-10-1770 te Roden.

23. Stijntje Lukas werd geboren in Nietap.

Stijntje Lukas trouwde Derk HOLWIJN op 07-10-1770 in Midwolde. Derk werd geboren in Leek. Derk is ook bekend als Derk HOLLEWIJNS en Dirk HOLMAN.

24. Jan Sikkes werd geboren ca. 1729 en is overleden op 21-12-1810 in Doezum ongeveer 81 jaar oud.

Feiten in zijn leven waren:

Jan was landbouwer.

Jan Sikkes trouwde Janneke Jans op 10-10-1762 in Doezum. Janneke Jans werd geboren ca. 1736 en is overleden op 18-07-1816 in Doezum ongeveer 80 jaar oud.

25. Janneke Jans werd geboren ca. 1736 en is overleden op 18-07-1816 in Doezum ongeveer 80 jaar oud.

Feiten in haar leven waren:

Janneke was landbouwersche. Janneke woonde in 1816 te Doezum.

Janneke Jans trouwde Jan Sikkes op 10-10-1762 in Doezum. Jan Sikkes werd geboren ca. 1729 en is overleden op 21-12-1810 in Doezum ongeveer 81 jaar oud.

26. Tonnes Berends SCHEERINGA . Tonnes Berends is ook bekend als Tonnis Beerents.

Feiten in zijn leven waren:

Tonnes Berends SCHEERINGA deed op 09-07-1780 belijdenis te Grootegast en Doezum

Tonnes Berends trouwde Sapke Hotzes.

27. Sapke Hotzes .

Feiten in haar leven waren:

Sapke Hotzes deed op 09-07-1780 belijdenis te Grootegast en Doezum

Sapke Hotzes trouwde Tonnes Berends SCHEERINGA. Tonnes Berends is ook bekend als Tonnis Beerents.

28. Johannes Boukes (VENEMA), zoon van Bouke Johannes en Janke Hendriks, werd gedoopt op 27-11-1740 in Surhuisterveen en is overleden op 16-12-1822 in Doezum op 82-jarige leeftijd.

Algemene notities: Johannes Boukes deed belijdenis van zijn geloof op 15 januari 1778 in de Hervormde Kerk te Surhuisterveen.
Op 27 september 1786 met attest overgekomen van Surhuisterveen Johannes Baukes thans wonende te Sebaldeburen.
Op 3 juni 1794 is Johannes Boukes met attest vertrokken naar Doezum.
Op 26 mei 1799 werd hij bevestigd als Diaken en op 1 juni 1800 trad hij weer af. Op 22 november 1801 stond hij weer op 3 tal maar werd toen niet gekozen. In 1810 was hij ouderling en nam belijdenissen af. Op 26 maart 1810 was het tijdens de belijdenisdienst roerig in de kerk door enige vreemdelingen bij het invoeren van Evangelsche Gezangen.
[Bron: Gegevens mevr. van Burg-de With]

Overleden in behuizinge nr. 58 te Doezum.

Feiten in zijn leven waren:

Johannes was landbouwer.

Johannes Boukes trouwde Bintje Hendriks ca. 1771. Bintje Hendriks werd geboren ca. 1745 en is overleden op 28-02-1827 in Doezum ongeveer 82 jaar oud.

Huwelijksnotities: Op 10 februari 1795 kochten Johannes Boukes en Bentje Hendriks een boerderij bestaande in de behuisinge en schuure met de vaste en altoosdurende beklemming van eenige bouw en weidelanden, benevens veenen en velden en negenentwintig matten mieden, staande en gelegen te Doezum voor de jaarlijkse huure van zestig Caroli guldens te betalen aan de Heer S.G. Geertsema van Sjallema, voor en som van 1651 Caroli guldens. De eerste huur moest betaald worden op Midwinter 1795. De akte is in Groningen opgemaakt 23 maij 1796 en is in familiebezit. [bron: Gegevens mevr. van Burg-de With].

29. Bintje Hendriks, dochter van Hendrik Tjallings en Emke Haijes, werd geboren ca. 1745 en is overleden op 28-02-1827 in Doezum ongeveer 82 jaar oud.

Algemene notities: Overleden in behuizinge nr. 58 te Doezum.

Feiten in haar leven waren:

Bintje was landbouwersche.

Bintje Hendriks trouwde Johannes Boukes (VENEMA) ca. 1771. Johannes Boukes werd gedoopt op 27-11-1740 in Surhuisterveen en is overleden op 16-12-1822 in Doezum op 82-jarige leeftijd.

30. Fokke Wessels DE BEER, zoon van Wessel Fokkes DE BEER en Lamke Jans, werd geboren ca. 1743 en is overleden op 06-08-1819 in Doezum ongeveer 76 jaar oud.

Feiten in zijn leven waren:

Fokke was landbouwer.

Fokke Wessels trouwde Janke Pieters. Janke Pieters werd geboren ca. 1756 en is overleden op 13-12-1829 in Doezum ongeveer 73 jaar oud.

31. Janke Pieters werd geboren ca. 1756 en is overleden op 13-12-1829 in Doezum ongeveer 73 jaar oud.

Feiten in haar leven waren:

Janke was landbouwerse.

Janke Pieters trouwde Fokke Wessels DE BEER. Fokke Wessels werd geboren ca. 1743 en is overleden op 06-08-1819 in Doezum ongeveer 76 jaar oud.

Zesde generatie (Oudouders)

34. Roelof Arents .

Roelof Arents trouwde Jantien Pieters.

35. Jantien Pieters .

Jantien Pieters trouwde Roelof Arents.

36. Tonnis Berends VAN BERGEN .

Feiten in zijn leven waren:

Woonplaats 1758: Zeegse

Tonnis Berends trouwde Lammechien Jans POPKEN.

37. Lammechien Jans POPKEN .

Lammechien Jans trouwde Tonnis Berends VAN BERGEN.

38. Derk Alberts BAZUIN, zoon van Albert BAZUIN en Rebekka Derks, werd geboren in Donderen en is overleden in Donderen.

Derk Alberts trouwde Aaltje Everts. Aaltje Everts is overleden in Donderen.

39. Aaltje Everts is overleden in Donderen.

Aaltje Everts trouwde Derk Alberts BAZUIN. Derk Alberts werd geboren in Donderen en is overleden in Donderen.

40. Freerk Douwes, zoon van Douwe Hindriks, werd gedoopt op 11-08-1715 in Tolbert.

Freerk Douwes trouwde Joukje Geerts op 15-05-1738 in Tolbert.

41. Joukje Geerts .

Joukje Geerts trouwde Freerk Douwes op 15-05-1738 in Tolbert. Freerk Douwes werd gedoopt op 11-08-1715 in Tolbert.

56. Bouke Johannes, zoon van Johannes Boukes en Maaijke Jans, werd geboren ca. 1706 en is overleden in 1749 in Surhuisterveen ongeveer 43 jaar oud.

Algemene notities: In 1749 woonde hij in Surhuisterveen en was hij Borger en betaalde hij belasting [bron: Gegevens mevr. van Burg-de With].

Bouke Johannes trouwde Janke Hendriks. Janke Hendriks werd gedoopt op 12-06-1701 in Surhuisterveen.

Feiten betreffende het huwelijk:

Bouke en Janke huwden voor de kerk op 18-05-1739 te Surhuisterveen.

57. Janke Hendriks, dochter van Hendrik Klaesens en Bentje Roelofs, werd gedoopt op 12-06-1701 in Surhuisterveen.

Janke Hendriks trouwde Bouke Johannes. Bouke Johannes werd geboren ca. 1706 en is overleden in 1749 in Surhuisterveen ongeveer 43 jaar oud.

58. Hendrik Tjallings .

Hendrik Tjallings trouwde Emke Haijes.

59. Emke Haijes .

Emke Haijes trouwde Hendrik Tjallings.

60. Wessel Fokkes DE BEER .

Wessel Fokkes trouwde Lamke Jans in 5-1745 in Nuis.

61. Lamke Jans .

Lamke Jans trouwde Wessel Fokkes DE BEER in 5-1745 in Nuis.

Zevende generatie (Oudgrootouders)

76. Albert BAZUIN .

Albert trouwde Rebekka Derks.

77. Rebekka Derks .

Rebekka Derks trouwde Albert BAZUIN.

80. Douwe Hindriks .

Feiten in zijn leven waren:

Douwe was schoolmeester te Tolbert.

Douwe Hindriks trouwde Lumke Frericks.

Douwe Hindriks trouwde vervolgens met Auckje Sirks SUNKEMA.

Douwe Hindriks trouwde vervolgens met iemand.

112. Johannes Boukes werd geboren ca. 1670 en is overleden op 21-05-1739 in Surhuisterveen ongeveer 69 jaar oud.

Johannes Boukes trouwde Maaijke Jans. Maaijke Jans werd geboren ca. 1670 en is overleden in 1740 in Surhuisterveen ongeveer 70 jaar oud.

113. Maaijke Jans werd geboren ca. 1670 en is overleden in 1740 in Surhuisterveen ongeveer 70 jaar oud.

Maaijke Jans trouwde Johannes Boukes. Johannes Boukes werd geboren ca. 1670 en is overleden op 21-05-1739 in Surhuisterveen ongeveer 69 jaar oud.

114. Hendrik Klaesens .

Hendrik Klaesens trouwde Bentje Roelofs.

115. Bentje Roelofs .

Bentje Roelofs trouwde Hendrik Klaesens.